Erfa-dag: PAPI som teamværktøj

Vores næste Erfa-dag vil omhandle brugen af PAPI som teamværktøj. Cubiks har gennem flere år arbejdet med brugen af PAPI som værktøj til at øge teams’ forståelse af samarbejdet og til at bruge hinandens styrker optimalt. PAPI kan bruges til opstart af nye teams, men kommer oftest i spil, når eksisterende teams trænger til inspiration og nye måder at bruge hinandens ressourcer på.

Erfa-dagen vil bl.a. indeholde følgende elementer:

▪ Præsentation af PAPI som teamværktøj
▪ Tolkning af PAPI teamprofiler: Hvordan ser man, hvor teamets styrker og udviklingsområder potentielt ligger? Hvordan lægger man op til en konstruktiv dialog med teamet?

Som afslutning på dagen giver vi en god frokost til dem, der har lyst.

Tilmelding til Erfa-dagen skal ske til Rikke Thiessen på mailadressen rikke.thiessen@cubiks.com eller tlf. nr. 3948 2056.
Sidste frist for tilmelding og afmelding er onsdag d. 27. februar 2019.

Vi gør opmærksom på, at deltagerantallet til denne dag er begrænset, så skynd dig at melde dig til. Vi beder dig respektere, at tilmeldingen er bindende. Meld venligst afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Som vanligt betyder 'Erfadag' naturligvis også, at vi har programsat tid til jeres erfaringsudveksling. Har du derfor gjort dig nogle erfaringer omhandlende brugen af PAPI i forbindelse med teams, opfordres du til at dele de oplevelser og tanker, som dette har medført. Som supplement kan du evt. medbringe en PAPI team profil, som du har fundet interessant, eller som du kunne have lyst til at få sparring på. Mail gerne denne profil til os senest ugen inden erfa-dagen. Husk at anonymisere profilen!

Date:

06. marts 2019

Time:

09:00 - 12:00 CEST

Address:

Ny Kongensgade 15
5. sal, 1472 København K.

Afmeldingsgebyr: Det begrænsede antal pladser har betydet, at vi har måtte afvise tilmeldinger ved tidligere Erfa-dage, og derefter er endt med tomme pladser pga. et meget højt antal afbud/udeblevne i sidste øjeblik. Erfa-dagen er fortsat gratis for deltagelse, men vi indfører et afmeldingsgebyr på kr. 300,- ekskl. Moms ved afmelding senere end d. 25. oktober 2018, og håber på jeres forståelse for dette.

Vi forbeholder os ret til at aflyse Erfa-dagen ved for få tilmeldinger.